22 Aralık 2006 Cuma

“İATP’nin Beş Yılı Üzerine Bir Değerlendirme” Başlıklı Yazıya Ek

İATP’nin beş yıllık sürecini kapsayan bir tarihçesini yazmak kolay bir iş değil ve gerçekte bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyacak bir girişim. Konuyla ilgili kolektif bir tartışmayı harekete geçirme amacıyla Nisan ayında kaleme alınan ve İATP-Girişim bünyesinde tartışmaya açıldıktan sonra geçtiğimiz hafta içerisinde İATP-Girişim sitesine taşınan “İATP’nin Beş Yılı Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazıda yer alan olgusal verilere yönelik katkıların olması yazının süreç içerisinde daha kolektif bir nitelik kazanmasına yol açacaktır.

Yazının sitede yayınlanmasından sonra Ömer F. Kurhan tarafından yazıda yer alan bazı olgulara ilişkin yapılan hatırlatmalar bu açıdan önem taşımaktadır:

1. İlk olarak yazı içerisinde 4 numaralı dipnotta yer alan "Doğmamış Çocuktan Mektup" la ilgili olarak Ömer F. Kurhan şu hatırlatmayı yapmıştır: Bu oyunla ilgili Özgür Sahne’den Fidan tarafından yazılan eleştirideki temel sorun, izlenen versiyonun bir deneme gösterisi olduğu olgusunun ihmal edilmesinden kaynaklanıyordu. "Doğmamış Çocuktan Mektup" oyununun seyirci önüne çıkma iddiası zaten yoktu. Dolayısıyla izlenen gösteriyi tamamlanmış bir eser gibi eleştirmek saçma bir girişim olmaktaydı.

2. Diğer bir hatırlatma "dayanışmacı eleştiri" tartışmasıyla ilgili. Ömer F. Kurhan İATP'ye “dayanışmacı eleştiri” gibi bir öneri yapmadığını, aksine bültende farklı yaklaşım tarzları içeren eleştiri metinlerinin yan yana yayınlanabileceğini savunduğunu belirtmektedir. O dönemde platforma sunduğu yazı da bunu kanıtlar niteliktedir. Ancak bu öneri İATP grupları tarafından farklı bir biçimde ele alınmış ve “İATP içerisindeki farklı bir eleştiri politikasını nasıl oluşturabiliriz?” şeklinde bir kolektif tartışmaya dönüşmüştür. Bu bağlamda yine 4 numaralı dipnotta yer alan, söz konusu tartışmanın Ömer F. Kurhan tarafından önerildiği şeklindeki değerlendirme hatalıdır.

3. Yazıyla ilgili gelen son bir hatırlatma “1. dayanışma krizi”nin sonuçlanmasıyla ilgili olgulara yönelik: Ömer F. Kurhan yazıda yer alan “çeşitli girişimlerle grupların yeniden bir araya gelmesi, bir seferberlik başlatılması ve deyim yerindeyse ‘İATP’yi kurtarma operasyonunun’ hayata geçirilmesi sağlandı. Ancak bu çabaların beyhude olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Çünkü kurtarma operasyonu sorunları çözmediği gibi yeni sorunlar ortaya çıkmasına hizmet etti” şeklindeki değerlendirmenin olguların yanlış anlaşılmasına hizmet edeceği, çünkü nihayetinde şekilci de olsa sorunun bir çözüme kavuşturulmuş ve ortak bir metin yayımlanmış olduğu yolundaki gerçekliği es geçtiğini söylemektedir. Gerçekten de İATP-Girişim web sayfasında da bulunan bu metinde o anki tüm İATP gruplarının imzasını görmek mümkündür ve olgusal bir analiz çalışmasında bu sonucun yeterli vurguyu alması gerekir.

İnternetin sağladığı olanaklar düşünülürse, farklı kişilerden gelecek bu tür hatırlatmalar ve katkılar, yazının süreç içerisinde daha gelişkin bir hale gelmesine hizmet edecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder